Ăn giỗ 49 ngày mẹ chú Long Bích

Tối thứ 7 ngày 9.4.2016 – đi cùng bố đến nhà mới chú Long Bích ăn giỗ 49 ngày mẹ chú Long.

Mở rộng mối quan hệ, các “anh tài” đất Teplice tụ hợp lại. Ngồi lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước.

Khách mời:

 • Chí Tính
 • Minh Hoa
 • Tiến Bằng
 • Chính Ánh + Thuỷ Vân + Hùng cậu
 • Tới Bốn
 • Trung Liên
 • Nam trọc
 • Thành Lự + Hạnh
 • Đăng Anh
 • Hải Asia
 • … còn nhiều người nữa chưa biết tên/chưa quen
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s