Winter bear 2015

This slideshow requires JavaScript.

Album Gấu đông 2015 là sứ tiếp nối của album Gấu xuân 2014. Kỷ niệm 1 ngày đông ấm áp tại Troja – Holešovice. Nhớ lại ngày tháng còn là sinh viên, còn ở trọ tại ký túc xã. Thỉnh thoảng sau khi chiến thắng được cơn lười thì 2 đứa cũng nhấc chân lên và đi dạo công viên sau ktx.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s