Germany 2014

IMG_3238

Đã 2 năm trôi qua kể từ lần cuối sang thăm anh chị Còn Vân ở bên Đức. Nhớ hồi đó anh chị dẫn sang bãi biển mà tha hồ bắt ghẹ, cua, hàu rồi mang về Séc bao nhiêu. Giờ thằng kún Đức chắc lớn lắm rồi, không biết còn nhớ chú không nữa 😀

Full album Germany 2014 xem trên Flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s