Barcelona 2010

Bạn bè dăm đứa hợp rồi tan
Đứa thành phân bón đứa làm quan
Đứa say ngất ngưởng cười nhân thế
Còn ta cầm bút viết hoang tàn

Khó ngủ nên ngồi dậy làm 1 entry. Ngắm bộ album này thì cũng 6 năm đã trôi qua rồi. Soạn lọc ra up lên tầm 300 bức. Trong máy còn nhiều và cả video nữa nhưng có lẽ up dần dần. Hồi ở blog cũ nhớ không nhầm cũng có một series bài viết về chuyến đi thăm Barcelona.

Giờ cảm xúc ùa về nhiều nhưng lại không muốn viết, một phần giữ cho bản thân, một phần cũng lớn hơn và nhận thức khác rồi, không còn văn chương dài dòng như hồi đó nữa.

Full album Barcelona 2010 trên flickr.

Advertisement