Big Bank 2010

Chưa có bài về sự hình thành của FOT mà đã nhảy sang Big Bank luôn 😀 Thôi ko sao!!! Lịch sử FOT sẽ lại hứa hẹn ở các bài viết sau.

Hôm đấy làm lẩu tại nhà An. Ngày hôm đó cũng là ngày Big Bank debut với những thành viên:

  • TUK
  • Dee-Dragon
  • Nguengri
  • Ayang
  • Hamsung

Các FOTers cùng tham gia gồm có: Chunem, Myori và e dâu thái thịt bò to xin được giấu tên. Cái thời sửu nhi ai ai cũng ăn trợn uống tợn. Cứ lẩu thịt bò và Finlandie. Hầu như tuần nào cũng offline 1 bữa.

Continue reading

Advertisement