Nướng thịt nhà Lena 2008


Ngày đó là nhà Lena, còn ngày nay là nhà của Bằngù. Một buổi chiều đẹp trời như bao buổi chiều khác, cũng chẳng biết lí do tại sao hay như thế nào mà tụi tôi đến nhà Na nướng thịt nữa 😦 Hồi đó Na khá là kiêu nên tụi tôi cũng chưa thân nhau lắm 😀

Lịch sử tôi và Na quen nhau cũng không đến nỗi khó nhớ lắm. Tôi và Na là bạn học cùng khoá. Na học lớp F còn tôi học lớp C. Mà tụi lớp F thì dở dở ương ương lắm, dị cũng dị thường thôi rồi. Mà ngồi nghĩ đến giờ tỗi vẫn không nhớ ra là tại sao chúng tôi lại nướng thịt ở nhà Na…!!! Thôi kệ, full album Nướng thịt nhà Lena 2008 trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s