Gymnázium Teplice

Trường Gymnázium Teplice (GymTep), được thành lập từ 1.9.1945, là trường gymnázium đầu tiên trong thành phố.

Trường gồm có 2 hệ:
 • Hệ 8 năm (học hết cấp 1 và thì lên GymTep thì học hệ này)
  • Hệ 8 năm thường mở ra 6 lớp từ A đến F
 • Hệ 4 năm (học hết cấp 2 và thì lên GymTep thì học hệ này)
  • Hệ 4 năm thường mở ra 6 lớp là A và B

Các lớp học được chia theo ngôn ngữ thứ 3 mà học sinh lựa chọn. Những môn ngoại ngữ nhà trường dạy là:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Latinh

Continue reading

Advertisement