Gymnázium Teplice

Trường Gymnázium Teplice (GymTep), được thành lập từ 1.9.1945, là trường gymnázium đầu tiên trong thành phố.

Trường gồm có 2 hệ:
 • Hệ 8 năm (học hết cấp 1 và thì lên GymTep thì học hệ này)
  • Hệ 8 năm thường mở ra 6 lớp từ A đến F
 • Hệ 4 năm (học hết cấp 2 và thì lên GymTep thì học hệ này)
  • Hệ 4 năm thường mở ra 6 lớp là A và B

Các lớp học được chia theo ngôn ngữ thứ 3 mà học sinh lựa chọn. Những môn ngoại ngữ nhà trường dạy là:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Latinh

Trường có khoảng 800 học sinh. Tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp là 97% (không thay đổi mấy như thời tôi còn học). Các số liệu về học sinh giỏi, thi Olympia và các cuộc thi thành phố, tỉnh, quốc gia thay đổi theo năm. Các bạn có thể lên trang web nhà trường là gymtce.cz xem các thông tin trong Výročí zpráva hàng năm.

Trường được chia ra làm 3 khu: – Budova A, Budova BBudova C.

Hjc, lười dịch tiếp quá. Thôi, gratis thêm vài thông tin cuối: Khoá tôi học hồi đấy có ít học sinh VN lắm. Hồi đấy học sinh VN chỉ đến trên đầu ngón tay. Nhớ lại xem nào: có tôi, Dũng, Thuỳ Dương, Lê Na, Quang Anh, chị Tú, Nhàn, Thu. Lớp nhỏ thì có Linh Vịt, Linh béo, Oanh…

Hiện giờ học sinh VN đã quá đông rồi, bắn nửa ngày chắc mới hết. Thằng ngỗng em tôi cũng theo bước anh trai nó học GymTep. Riêng lớp nó thôi đã có 8 đứa VN học rồi 😀

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s