Ảnh cover facebook 2012


Tôi vừa ngồi lướt lại fb những năm 2012. Ngày mới dùng fb tôi còn hay lọ mọ làm ảnh cover. Đọc những dòng stt hồi đấy thấy củ chuối vãi 😀 Hết nhạc nhẽo tình yêu, rồi bóng bánh các kiểu. Ngày đó còn hay xem nhiều các vlog của JVermind, Toàn Shinoda, Huyme… Uầy, còn hay chat với thằng Thắng nhít, vậy mà từ khi vợ con vào nó bỏ mình luôn – cái thằng bạn cờ hó  😀 Full album Ảnh cover facebook 2012 xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s