Doremon clgt

Thỉnh thoảng mò lại ở fb cũ và đăng lại vào blog để tìm cho dễ nào 😀 Hôm nay xem lại quả ảnh thơ văn của Doremon từ năm 2012 này lại lộn ruột 😀

Có làn gió thổi đám mây
Để cho mưa mãi để cây mọng mềm
Cõi lòng già trẻ đều mong
Đôi chân mềm mại đường cong mịn màng
Chỉ là gió thổi đầu môi
Đợi chờ mòn mỏi đơn côi một mình

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s