Lắp máy cho quán Hạ Long


Vị khách đầu tiên của tôi tại thành phố Ústí. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đến lắp đặt và hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng phần mềm. Tư vấn cho khách hàng chuyện thành lập công ty, cách tính thuế.

Đội hình hôm đấy 3 anh em đi – tôi, Toàn và Chiến. Tuần sau lại bận rộn tiếp, cùng mọi người chuẩn bị cho EET. Mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s