Gaudeamus Brno 2008

Năm đấy lớp tôi đi xuống Brno tham gia “Hội chợ sinh viên Gaudeamus 2008” – là nơi các trường đại học tập hợp lại và tổ chức giới thiệu về trường mình. Ngày ấy tôi còn có ý tưởng điên rồ là muốn vào học đại học quân đội của Séc nữa cơ 😀

Cũng may hôm đấy có  thằng Mike bấm máy cho loạt ảnh nên cũng có cái lưu lại làm kỷ niệm. Chặng đường về cả lũ mệt lả nên ngủ ngáy o o. Full album Gaudeamus Brno 2008 xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s