Lắp máy cho TeeHee Market 2016

Mặc dù potraviny chưa phải lắp hệ thống máy tính tiền chuẩn EET nhưng thôi, trước sau gì cũng phải làm và hướng tới chuyên nghiệp hóa nên tôi lắp cho bố mẹ luôn. Cài đặt chán chê, hướng dẫn đủ kiểu. Giờ cần ký hợp đồng internet nữa. Vùng chỗ tôi bán hàng thì mạng hơi kém, thành ra đi hỏi đủ các hãng đều lắc đầu ngao ngán 😦 Thôi thì đành dùng tạm mạng với tốc độ chậm nhất vậy 😦

Advertisement