Thế giới song song

Cao Công đăng tấm ảnh lên tường fb tôi và trêu: “Mày về VN từ khi nào vậy?”

Nhìn trên ảnh thì quả thật bạn trên có nét hao hao giống tôi 😀 Công nó bảo: ” Ngoài đời nhìn nó còn giống mày hơn. Hôm đấy tao đi dự buổi bảo lệ luận án tốt nghiệp thạc sỹ của em tao thì thấy thằng này cũng bảo vệ cùng ngày.”

Đầu tiên tôi tưởng nó photoshop troll tôi hoặc VN đang có trào lưu gì gì đấy, vì lướt qua fb thằng Hamsung thì cũng thấy Dưỡng tag nó vào 1 ảnh mà người đấy cũng nhìn na ná giống nó 😀 Rồi tối thì em gửi tôi 1 ảnh về 1 người cũng có vài nét giống em 😀 Thế là tôi lại nghĩ đến một loạt các bộ phim cũng như  các câu chuyện về thế giới song song, về nhân bản 😀

Continue reading

Advertisement