Ngày Uyên chào đời


Tôi vẫn lưu lại những tấm ảnh đầu tiên khi Uyên được sinh ra. Hồi đó tôi chưa có máy ảnh, chỉ chụp được từ điện thoại nên chất lượng ảnh không được tốt cho lắm. Mọi người ai ai cũng vui mừng đón thêm thành viên mới 😀 Vèo phát giờ em nó lớn đùng, chạy nhảy ầm ầm rồi 😀

Full album Ngày Uyên chào đời xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s