Đi thăm mộ ông ngoại – hè 2009


Về VN được một hôm thì ngày hôm sau tôi ra thăm mộ ông ngoại. Cũng lưu lại được chút hình ảnh và video. Ngày đấy bác Hinh vẫn còn sống. Nhớ lúc bác thắp hương ông, bác có châm một điếu thuốc gài vào que nhan đã tàn. Bác bảo hồi xưa ông cũng hút thuốc nên châm mời ông một điếu. Ngày ông mất tôi đã không về được… một chút cảm xúc lại ùa về… ông ơi, cháu nhớ ông lắm…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s