Tóc mới đón xuân 2017


Ngồi tính hòm hòm thì cũng phải gần 4 tháng rồi chưa cắt tóc 😦 Bận túi bụi, thứ bảy chủ nhật cũng đi làm thêm hoặc có việc thành ra cũng không sắp xếp cắt được. Nhìn mấy ảnh cuối tóc tai thì dài, nhìn như con gái, đúng là không thể chấp nhận được 😀 Sau quyết tâm dành tí sáng chạy ra chỗ cô cắt tóc, tiện quảng cáo luôn các dịch vụ đang làm (lại tranh thủ một công dăm ba việc 😀 ) Kiểu này chắc lại nửa năm sau mới cắt được cái tóc quá!!! 😀

Advertisement

2 thoughts on “Tóc mới đón xuân 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s