Dạm ngõ 2017


Nhắc đến chuyện cưới xin mới thấy thật đau đầu 😥 Phong tục Việt Nam ta có quá nhiều các gạch đầu dòng. Cũng may hai nhà đều hiểu và thông cảm cho nhau và cùng vì một phần sống giữa trời Âu nên một số điều cũng được châm chước cho qua. Buổi dạm ngõ hôm qua xem ra khá thành công. Cả đôi bên họ hàng đều phấn khởi, vui mừng. Chương trình tiếp theo là chuẩn bị cho đám hỏi và rồi cưới thôi 😀 Làng nước ơi, tôi sắp lấy vợ rồi!!!!!!! 😆 Full album Dạm ngõ 2017 xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s