Cha mẹ thông thường vs cha mẹ thông thái


Cha mẹ thông thường nói: “Đừng làm việc đó”
Cha mẹ thông thái nói: ”Nghĩ về hậu quả nếu con định làm”Cha mẹ thông thường: “Xử lý hậu quả của vấn đề”
Cha mẹ thông thái: ”Xử lý gốc rễ của vấn đề”Cha mẹ thông thường: “Luôn cho con các câu trả lời”
Cha mẹ thông thái: ”Dạy con tìm kiếm các câu trả lời”Cha mẹ thông thường nói: “Con không có ý tưởng gì à”
Cha mẹ thông thái nói: ”Suy nghĩ lại, con sẽ tìm ra đáp án”Cha mẹ thông thường: “Luôn lấy một ai đó so sánh với con”
Cha mẹ thông thái: ”Khuyến khích con là chính mình” Cha mẹ thông thường: “Luôn bảo vệ con khỏi những rắc rối”
Cha mẹ thông thái: ”Đôi khi cho con được mắc sai lầm”Cha mẹ thông thường: “Chỉ cho con trẻ thấy việc chúng cần phải làm”
Cha mẹ thông thái: ”Chỉ cho con trẻ thấy tại sao sẽ tốt nếu làm theo cách này”Cha mẹ thông thường: “Nghĩ mình biết tất cả”
Cha mẹ thông thái: ”Hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn”Cha mẹ thông thường: “Cố gắng làm cha mẹ tốt”
Cha mẹ thông thái: ”Làm cha mẹ tự nhiên và cởi mở”Cha mẹ thông thường: “Yêu cầu trẻ phải giữ lời hứa”
Cha mẹ thông thái: ”Chỉ cho chúng làm thế nào để giữ lời”Cha mẹ thông thường: “Dành tất cả thời gian cho con, không cho con không gian riêng”
Cha mẹ thông thái: ”Quan tâm và làm tấm gương cho trẻ”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s