Cỗ nhà Phong 2008


Một bữa tối thân mật trong năm 2008 – ngày đấy Hâmsung còn ở Séc. Chú Hùng mời nhà tôi đến ăn cỗ. Uyên cũng mới oe oe. Ngỗng và Minh vẫn còn bé tí teo. Đấy có lẽ cũng là lần đầu tôi và Dưỡng quen biết nhau… Full album Cỗ nhà Phong 2008 xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s