Bài ca dọn nhà đón dâu


Còn vài ngày nữa là em chính thức thành vợ tôi. Tôi, bố và ngỗng cùng sửa soạn dọn dẹp lại nhà cửa. Bắt đầu từ phòng tôi. Cả thứ bảy chủ nhật vừa rồi 3 bố con tôi bỏ hết đồ đạc ra, quét vôi quét ve rồi trải lại thảm. Tuần này về sẽ mua nốt giường tủ. Từ giờ cho đến lúc cưới là việc không ngớt. Rảnh ra là không việc nọ thì cũng việc kia. Phòng tôi quét màu xanh nước biển cho mát mẻ, dễ ngủ.

Thủ tục giấy tờ cũng xong xuôi rồi, hộc máu ra để có được tờ giấy danh chính ngon thuận đúng và đầy đủ thục tục pháp lý. Còn tụi chó chết làm khâu hành chính (hành dân là chính) và tụi dịch vụ thối nát ăn chung 1 dây cũng rủa bọn nó ung thư với tai nạn chết sớm cho bõ tức 👿 Đang làm phía tây quen rồi, họ tử tế, giúp đỡ tư vấn nhiệt tình. Không hiểu hoặc thiếu giấy tờ gì chỉ cần hỏi họ sẽ hướng dẫn cho điền cũng như cách làm. Mọi thứ đều nhanh gọn nhẹ và gần như không mất lệ phí (có 15 Kč) tiền kolek. Trong khi phía “quê hương là chùm khế ngọt” thì… thối nát… Thôi thì mọi chuyện cũng xong, bỏ ra khỏi đầu đỡ phải nghĩ ngợi ấm ức. Chỉ cảm thấy buồn buồn là sang tận trời Âu mà còn như thế này thì người dân trong nước còn… như thế nào nữa đây…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s