Du lịch Berlin 2016

berlin002

Tranh thủ mùng 6. và 7. tháng 7 rơi vào ngày lễ của Séc nên gia đình đóng cửa hàng sang bên Berlin du lịch. Thứ nhất là thăm anh Hùng và gia đình, kết hợp luôn du lịch thăm quan thành phố vì bố mẹ cũng chưa được đi chơi Berlin bao giờ.

Xem full album Du lịch Berlin 2016 trên flick.

Advertisement