Doremon clgt

Thỉnh thoảng mò lại ở fb cũ và đăng lại vào blog để tìm cho dễ nào 😀 Hôm nay xem lại quả ảnh thơ văn của Doremon từ năm 2012 này lại lộn ruột 😀

Có làn gió thổi đám mây
Để cho mưa mãi để cây mọng mềm
Cõi lòng già trẻ đều mong
Đôi chân mềm mại đường cong mịn màng
Chỉ là gió thổi đầu môi
Đợi chờ mòn mỏi đơn côi một mình

Advertisement