Xuất nhập khẩu đồ điện tử vào Séc (EU) và dịch vụ bảo hành

Mỗi một đất nước có luật pháp và tiêu chuẩn riêng. Để có thể xuất/nhập khẩu thành công thì các mặt hàng (bài viết này nói về các mặt hàng điện tử) phải đạt đủ tiêu chuẩn được đề ra của nước sở tại. Vậy chúng ta cần phải làm gì?

EZU (Elektrotechnický zkušební ústav), tiếng Anh là Electrotechnical testing institute, tạm dịch tiếng Việt là Viện kiểm nghiệm kỹ thuật các đồ điện tử. Một công ty sản xuất hoặc muốn xuất/nhập khẩu các mặt hàng điện tử phải đạt đủ tiêu chuẩn được điều ra. EZU sẽ kiểm nghiệm xem các mặt hàng điện tử đó có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn EU không. Nếu đáp ứng được hết các gạch đầu dòng mà liên minh EU đưa ra thì sẽ được EZU cấp cho các chứng chỉ, qua đó hàng hóa sẽ được thông qua. Còn không sẽ bị trả lại và bao giờ mặt hàng đó đáp ứng được đủ các yêu cầu đặt ra thì mới được nhập khẩu vào Séc (EU).

Servis – bảo hành, bảo trì – đó cũng là một trong những điều cần thiết sau khi xuất/nhập khẩu hàng thành công. Nếu công ty có sẵn bộ phận Interní làm servis thì không nói làm gì. Còn không có thì cần phải thuê công ty Externí.  Trong Séc thì có thể kể đến fastcr.cz và chắc còn nhiều hãng khác nữa (tự google).

Advertisement