Germany 2014

IMG_3238

Đã 2 năm trôi qua kể từ lần cuối sang thăm anh chị Còn Vân ở bên Đức. Nhớ hồi đó anh chị dẫn sang bãi biển mà tha hồ bắt ghẹ, cua, hàu rồi mang về Séc bao nhiêu. Giờ thằng kún Đức chắc lớn lắm rồi, không biết còn nhớ chú không nữa 😀

Full album Germany 2014 xem trên Flickr.

Advertisement