Giỗ cụ – hè 2009

Tôi chỉ còn nhớ hôm đấy là ngày giỗ cụ thôi 😀 Chính xác ngày giờ nào hay cụ nào chắc phải gọi điện về nhà hỏi lại 😀 Nhưng theo logic thì chắc là cụ sinh ra ông ngoại tôi. Thế là gia đình lại có dịp tụ tập, ngồi ăn uống chém gió với nhau 😀 Hôm đấy Nghĩa Thủy Lan Hương cũng có mặt đầy đủ. Trong video không thấy Vinh đâu. Mong hè đến nhanh còn về gặp mọi người!!!

Advertisement