Giỗ ông Phần và chia tay Hải Dương hè 2009


Cũng may hôm đấy lưu được vài tấm ảnh và video bữa giỗ ông Phần. Nhìn thời trẩu tre tóc vàng tóc xanh ngứa mắt vãi đạn 👿 Full album Giỗ ông Phần hè 2009 xem trên flickr.

Continue reading

Advertisement