Řehákovci – Maturitní večírek

Buổi ăn uống chia tay với tuổi học trò. Hôm đấy lớp tôi có mời cả thày dạy Toán – Kejzlar, cô dạy tiếng Séc – Žbánková, còn ông thày chủ nhiệm thì tất nhiên là phải có mặt rồi 😀

Ăn uống, nhậu nhẹt, chia tay, khóc lóc (phê pha tới sáng luôn 😀 ) Tôi có quay video kỷ niệm – lúc cả lũ vẫn còn tươi tỉnh, còn vẫn còn sáng – chỉ có mỗi thằng Lukáš thì lúc nào cũng như thằng phê cỏ thôi 😀

Full album Řehákovci – Maturitní večírek trên flickr.

Advertisement