Bồ công anh thăm Teplice 2008


Đây là cô bạn thân của tôi mà cách đây mấy hôm vừa lấy chồng. Những năm 200x vẫn còn ít bạn bè VN đồng lứa nên có/kiếm được người bạn là rất khó. Thời xưa có quen nhau cũng chỉ qua Yahoo. Lidé (forum chat của Séc) và viết blog.

Tôi và Huyền quen nhau khi viết blog myOpera. Hồi xưa 2 chúng tôi cũng là những blogers khá nổi trong cộng đồng myOpera Việt. Ngày đấy Huyền còn ở Lovosice. Tôi respect Huyền ở cái tính tự giác – tự lập. Lên đại học là Huyền cũng đi làm thêm luôn. Huyền không lươn lẹo, là người thẳng tín, giàu tình cảm.

Continue reading

Advertisement