Ostrava hè 2012


Mùa hè năm ấy tôi đã bị Toy dụ dỗ về Lan Quế Phường ở Ostrava. Thời đó Chu A Vương còn là con rệ của vùng Ost nên tụi tôi có chỗ về chơi ăn ở. Tụi tôi khởi hành từ Praha đi trên con xe F1 của Chu A Vương. Tôi chỉ biết hôm đấy Toy nó lái về đến nơi xong mà tay vẫn còn run run, còn cả người tôi ruột gan lộn tùng phèo với cái giảm siêu sóc của con thú F1 đấy 😀

Continue reading

Advertisement