EET – Lưu trữ điện tử doanh thu 2016

Dạo này công việc tôi khá nhiều (nói chính xác ra thì cũng đang vào guồng) nên không tản mạn ngồi viết entry được. Tối qua em lên Praha, tôi dẫn em đi ăn tối. Chúng tôi cùng trò chuyện, shopping và bàn về các dự định sắp tới. Em biết tôi rất bận, em cũng động viên tôi giữ gìn sức khỏe, việc hậu cần cứ để em lo 😀

Tôi đang làm thêm mảng tư vấn và lắp đặt Máy tính tiền – hộ trợ EET cho bà con kinh doanh tại Séc. Trong thời gian tới đây sẽ là bước ngoặt lớn với các công ty và những kinh doanh cá thể. Luật Séc đề ra tất cả đều phải áp dụng EET – Lưu trữ điện tử doanh thu (quản lý doanh thu trực tuyến). Bài này tôi cũng chẳng phân tích về thiệt hại tốt xấu. Blog tôi thì ghi những việc tôi làm thôi, đánh dấu EET cũng có ảnh hưởng tới cuộc sống mình như thế nào.

Mấy bữa nữa cũng muốn sắp xếp thời gian, cố gắng đi tập tành thể thao 1 buổi trong tuần. Ngồi văn phòng nhiều, ít hoạt động thấy người yếu hẳn đi…

Advertisement