Team SKIP 2008

Ngắm lại bộ album này thấy buồn cười không chịu được. Hồi đó Phong thì mới từ VN sang. Đức Trần học obchodka còn Đức Hoàng học cùng gym mình. Thỉnh thoảng mấy ae rủ nhau skip học 😀

Hồi đấy là Audition, Gun bound rồi Half life điên đảo 😀 Chiều chiều thì đi đá bóng. Mà địa điểm skip cũng đẹp, giờ thỉnh thoảng đi chạy cũng qua chỗ đó nhìn mấy cái ghế chỗ 4 ae hay ngồi mà lại thấy buồn cười 😀

Full album Team SKIP 2008 trên flickr.

Advertisement