Đi thăm mộ ông ngoại – hè 2009


Về VN được một hôm thì ngày hôm sau tôi ra thăm mộ ông ngoại. Cũng lưu lại được chút hình ảnh và video. Ngày đấy bác Hinh vẫn còn sống. Nhớ lúc bác thắp hương ông, bác có châm một điếu thuốc gài vào que nhan đã tàn. Bác bảo hồi xưa ông cũng hút thuốc nên châm mời ông một điếu. Ngày ông mất tôi đã không về được… một chút cảm xúc lại ùa về… ông ơi, cháu nhớ ông lắm…

Continue reading

Advertisement