TNSV Teplice 2010


Vào lại page của FOT, xem lại dòng thời gian và ngắm lại các album xưa… Quay trở lại năm 2011… Năm đấy đội Thanh niên sinh viên thành phố Teplice được thành lập. Đợt đấy có tôi và chị Dương làm MC. Đội văn nghệ cây nhà lá vườn chủ chốt là FOT. Ngày đấy vô tư, đóng góp hết mình. Một trải nghiệm hay và đẹp của tuổi trẻ 🙂 Full album TNSV Teplice 2011 xem trên flickr.

Advertisement