Kỷ niệm Makro/Metro 2015-16 |phần 3|

kick off FY2016

Buổi meeting của VN Traders 2015 tại Tisá, hotel Ostrov.
Bài viết có liên quan: VN Traders Meeting 2015

This slideshow requires JavaScript.

Sau đó mình được cử đi školení 2 ngày 2 đêm tại Brno. Nghỉ ngơi tại hotel Vista. Chiều tối mình alo cho thằng bạn thân AudyBrno, thế là tối 2 thằng đi chơi ăn uống đập phá. Còn tìm được trụ sở chính đại học của gấu nữa 😀

Có lúc thì nghịch chơi trong công ty. Nhớ không nhầm tấm này Mai chụp hộ. Hồi đó vẫn phải đi làm kolečko nên nghịch ngợm tự sướng.

Còn tiếp…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s