Sinh nhật An béo năm 199x-200?

Tôi cũng không nhớ chính xác tấm ảnh này là vào năm nào nữa. Chỉ biết sau lâu rất lâu thì vô tình có lại fb của Dũng bờm. Hai thằng lại hàn huyên nói chuyện như “chưa từng có cuộc chia ly” 😀 Sau nó bắn cho tôi tấm ảnh này. Lúc đầu tôi cũng không nhận ra đây là bữa party gì 😆 Sau Bờm nó bảo: “Hôm đấy là sinh nhật của An béo, tao còn lưu lại được thế là gửi cho mày luôn!”

Về phần Bờm thì giờ nó là ông tướng rồi, sống sướng như vua 😀 Cứ hẹn hò bảo hè về cả lũ lại phải offline, nhậu nhẹt cho thật đã và hàn huyên lại chuyện ngày ấy 👿 Cũng mong hè này về offline với tụi lớp cũ!!!!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s