Krásné Březno, Liberec và Ostrov 2008

Wow, bài viết gần nhất được viết vào ngày 14 tháng 8 năm 2017 – tức là đã hơn 4 tháng rồi tôi chưa động vào blog 😀 Thực ra trong 4 tháng qua đã có quá nhiều việc lớn và quan trọng xảy ra, một phần vì công việc mới và các mối quan hệ mới nên tôi cũng bỏ bê viết lách, phần còn lại là do.. tôi lười 👿 Giờ – khi mọi thứ đã ok hơn 1 chút – tôi lại cầm bàn phím gõ tiếp (nghe cầm bút viết tiếp nó hay hơn nhưng mà không đúng với thời điểm hiện giờ 😆 )

Bài này tôi tổng hợp lại quá khứ 1 chút – quay trở lại năm 2008 (căn bản trên flickr upload xong 3 albums này lâu rồi mà tôi vứt đấy – thành ra giờ phải viết để còn organize lại album và upload tiếp 😀 )


Album đầu tiên là Krásné Březno 2008 – một thành phố nhỏ sản xuất bia tại Séc. Năm đấy lớp chúng tôi được thầy chủ nhiệm dẫn đi thực tế (hình như có liên quan đến môn sử và địa gì đấy). Bia sản xuất ra có tên là Březňák – tiếng Việt mọi người thường gọi là bia ông cụ 😀 (do có hình ông cụ béo cầm cốc bia và uống).


Album tiếp theo tôi đặt tên là Liberec 2008 – chúng tôi được đi IQ Park – có liên quan đến môn vật lý. Hồi đấy tụi tôi chọn seminář lý (nhớ không lầm nhóm đó có mỗi 4-5 đứa dám lên học 😥 do thầy Vácha dạy).


Album cuối là Ostrov 2008 – cuối năm lớp tôi tổ chức đi leo núi. Tôi thì không giỏi leo trèo lắm nên cũng chỉ dám đứng từ dưới nhìn tụi bạn nó leo (thực ra cũng chỉ có vài đứa dám thử thôi 😀 )

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s