Spring bear 2014

Spring bear 2014

Đây là album đầu tiên của anh và em. Anh nhớ lúc đó chúng ta “béo lên từng ngày”. Chắc đó là thời gian đẹp nhất, vô tư nhất. Chỉ lo ăn ngủ và học. Thời gian rong chơi, vô lo vô nghĩ.

Mặc dù lúc đó nghèo theo kiểu sinh viên nhưng vui. Còn giờ… vẫn nghèo mà chẳng còn thấy vui gì cả 😀

Link album tại flickr – Album Spring bear 2014 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s