Video thăm nhà bác Nhàn và nhà bác Hòa – hè 2009

 

Có 2 video lưu lại được cảnh tôi ăn uống và chơi bên nhà bác Nhàn và bác Hòa. Giờ chắc mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi! Lần sau về tôi sẽ quay đúng những góc đấy để so sánh xem sự đổi thay đó ra sao 😀

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s