Ostrava hè 2012


Mùa hè năm ấy tôi đã bị Toy dụ dỗ về Lan Quế Phường ở Ostrava. Thời đó Chu A Vương còn là con rệ của vùng Ost nên tụi tôi có chỗ về chơi ăn ở. Tụi tôi khởi hành từ Praha đi trên con xe F1 của Chu A Vương. Tôi chỉ biết hôm đấy Toy nó lái về đến nơi xong mà tay vẫn còn run run, còn cả người tôi ruột gan lộn tùng phèo với cái giảm siêu sóc của con thú F1 đấy 😀


À nhớ rồi, về đợt đấy kịp chơi cái lễ hội gì na ná giống cái hội bia (lázenská sezóna) chỗ tôi. Cũng chơi những trò cảm giác mạnh, bắn súng, đua xe đủ kiểu. Tối thì được dẫn đi các bar các sàn từ lớn tới nhỏ trên đất Ost 😀 Tuy được dẫn về đến tận Lan Kwai Fong nhưng do bản tính nhát gái nên tôi cũng không làm ăn được gì 😦 Chứ không giờ chắc cũng sida giai đoạn cuối rồi 😀

Full album Ostrava hè 2012 xem trên flickr.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s